Czytaj więcej"/> Drukuj
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) to działjąca w Polsce centrala związkowa. Powstała 24 listopada 1984 roku. Powstała na mocy ustawy o związkach zawodowych z 1982 roku (ta sama ustawa delegalizowała NSZZ "Solidarnośc"). OPZZ przejęła majątek Solidarności. Centrala przystąpiła także do Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Od 1985 roku należy do Światowej Federacji Związków Zawodowych. Do 1990 OPZZ była silnie podporządkowana PZPR. Po przemianach i likwidacji PZPR związek zawodowy współtworzył koalicję partii, Sojusz Lewicy Demokratycznej (1991). Obecnie skupia głównie związki zawodowe o charakterze lewicowym.
Głównym zadaniem OPZZ jest obrona socjalnych i pracowniczych uprawnień członków związków (głównie pracowników przedsiębiorstw państwowych).
Naczelnymi władzami OPZZ są: Zgromadzenie Związków Zawodowych, Rada oraz Komitet Wykonawczy.
Przewodniczący OPZZ

Link zewnętrzny

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 03:51:34