Czytaj więcej"/> Drukuj
Niderlandy - historyczna nazwa nizinnych terenów u ujścia Renu, Mozy i Skaldy do Morza Północnego, z czasem rozciągnięta również na Ardeny i sąsiednie wyżyny (dzisiejsza Belgia, Holandia i Luksemburg).
Niderlandy były zamieszkane przez ludność germańsko-romańską. Na ich terenie istniały w średniowieczu księstwa i hrabstwa wchodzące w skład Francji (Flandria) lub Niemiec (np. Brabancja, Hainaut, Liège, Holandia, Luksemburg, Geldria).
Kraiki zostały połączone na przełomie XIV w. i XV w. przez książąt burgundzkich, a po ich wygaśnięciu (1477) przeszły pod panowanie Habsburgów.
Po powstaniu i antyhiszpańskiej wojnie wyzwoleńczej (1566–1609) północna część Niderlandów uzyskała niepodległość - powstała w 1581 Republika Zjednoczonych Prowincji, nazywana potocznie Holandią. Część południowa pozostała przy Hiszpanii, w 1714 przypadła Austrii, w 1792 i 1795–1814 pod władzą Francji, 1815–1830 połączona z Holandią (Królestwo Niderlandów).
W 1830 w wyniku rewolucji oderwały się południowe Niderlandy (Belgia), a 1867 uzyskało niepodległość Wielkie Księstwo Luksemburga (w unii personalnej z Holandią do 1890).
Po II wojnie światowej nastąpiły tendencje do zbliżenia Niderlandów (Benelux).

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 20:06:36