Czytaj więcej"/> Drukuj
Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej niektóre interesy zaangażowanych stron są konfliktowe.

Style negocjowania

Style negocjowania to sposoby prowadzenia rozmów wynikające z predyspozycji negocjatorów lub świadomego wyboru najbardziej odpowiedniej w danej sytuacji strategii. Wyróżniamy style:

Fazy negocjacji prowadzące do kompromisu

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 10:31:48