Czytaj więcej"/> Drukuj
Nazaret (arab. En-Nasira, hebr. Nazerat) - miasto w Galilei w Izraelu. Zajmuje naturalny amfiteatr na stokach wzgórz od północy ograniczających doline Ezdrelon. Jego stale rozwijająca się ku wschodowi dzielnica żydowska zamieszkana przez emigrantów nosi nazwę Nazaret Illit (tzn. górna). Mieszkańcy Nazaretu są muzułmanami, żydami i chrześcijanami różnych tradycji. Nie było wymieniane w Starym Testamencie. Nie znają go też ani Talmud, ani Józef Flawiusz.
Jest ojczyzną Maryi, matki Chrystusa. To tutaj wg przekazów ewangelicznych miało miejsce Zwiastowanie. Do Nazaretu powrócili po pobycie w Egipcie małżonkowie Józef i Maryja wraz z małym Jezusem. Przebywał On w tym mieście, wówczas jeszcze mało znaczącej osadzie, do czasu podjęcia się publicznej działalności, którą rozpoczęły chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela i przeniesienie się do Kafarnaum.
Już w pierwszych latach po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa istniała w Nazarecie silna grupa judeo-chrześcijan, która spotykała się w domu Maryi i Józefa. W poł. V w. judeo-chrześcijanie zostają wyparci przez chrześcijan pochodzących z pogaństwa. Ci ostatni wznoszą w miejscu domu Maryi trzynawową bizantyńską bazylikę z przylegającym do niej konwentem. W okresie dominacji muzułmańskiej Nazaret podupada. W czasach wypraw krzyżowych na miejscu zrujnowanej bazyliki wzniesiona zostaje potężna katedra; w Nazarecie ustanowione zostaje biskupstwo. Po upadku Akko w 1291 trzeba było czekać 1620, kiedy to franciszkanie otrzymali w darze ruiny katedry krzyżowców od druzyjskiego księcia Fakhr ed-Dina. W roku 1730 wzniesiono nową świątynię, która zburzona w 1955 r. zastąpiona zostaje przez nowoczesną bazylikę dedykowaną Zwiastowaniu Pańskiemu (r. 1959, wg projektu Giovanniego Muzio).
Wykopaliska przeprowadzone w Nazarecie (o. Bellarmino Bagatti ofm) wydobyły na światło dzienne pozostałości osady z czasów rzymskich. Można je
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 17:40:16