Czytaj więcej"/> Drukuj
Nauki przyrodnicze (w terminologii angielskiej zwane natural sciences) to mało precyzyjne określenie dziedzin Nauki, które zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego zazwyczaj z zastosowaniem aparatu matematycznego jak również właściwej sobie metodologii.
Pojęcie nauk przyrodniczych jest bardzo nieostre i często trudno jest zdecydować, czy dana nauka zalicza się do nauk przyrodniczych czy humanistycznych. Często decyduje tu tradycja, nie zaś racjonalne kryteria.
Na przykład geografia jest uważana za naukę raczej przyrodniczą, ale wiele jej działów ma humanistyczny charakter (choćby urbanistyka). Z drugiej strony ekonomia jest nauką uważaną za raczej humanistyczną, aczkolwiek wiele jej działów (na przykład ekonometria) stosuje bardzo przyrodnicze podejście do badanych zjawisk.
Do ważniejszych nauk przyrodniczych należą:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 05:22:27