Czytaj więcej"/> Drukuj
Narodnicy, działacze rosyjskiego ruchu demokratycznego lat '70 - '90 XIX w.; idee antyfeudalne łączyli z krytyką burżuazyjnego postępu, głosząc hasła przygotowania powstania chłopskiego, obalenia caratu i wprowadzenia swoistej formy socjalizmu (tzw. socjalizmu agrarnego) w Rosji, którego zalążkiem miała być wspólnota chłopska (obszczina).
Mimo niedojrzałości politycznej i stosowania indywidualnego terroru, kierunek rewolucyjny odegrał ważną rolę.
Głownym ideologiem tego ruchu był Aleksander Hercen.
Z Narodników powstała tajna organizacja rewolucyjna - 'Ziemla i Wola'
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 16:03:59