Czytaj więcej"/> Drukuj
Nagroda_Nobla -
Nagroda Nobla — ustanowione ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu - Alfreda Nobla, wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości.
Pierwsza uroczystość wręczenia tej nagrody miała miejsce w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie w 1901 roku, pokojową nagrodę Nobla otrzymali wtedy Jean Henri Dunant, założyciel Czerwonego Krzyża i Frédéric Passy. Poczynając od 1902 roku nagrody są formalnie przyznawane przez króla Szwecji.
Każdy z laureatów otrzymuje złoty medal i dyplom honorowy. Nagroda Nobla ma także wymiar finansowy. Laureat otrzymuje znaczną sumę pieniędzy, obecnie 10 milionów koron szwedzkich, aby mógł kontynuować swoje badania lub prace, bez konieczności zabiegania o fundusze.
Corocznie, od 1901 roku, są przyznawane Nagrody Nobla w następujących dziedzinach: Od 1968 roku Bank Szwecji przyznaje w dziedzinie ekonomii nagrodę, imienia Alfreda Nobla: Wtedy też zadecydowano, że nie będzie się zwiększać ilości dziedzin, w których są przyznawane te nagrody.

Nagrody Nobla przyznane Polakom i Polkom to :

Przyznawane są także
Nagrody IgNobla. Są to humorystyczne odpowiedniki Nagród Nobla, za wyjątkowo absurdalne prace naukowe.
Nazwa pochodzi od angielskiego słowa "ignoble" co znaczy "niegodziwy" co jest przeciwieństwem angielskiego słowa "noble", które brzmi identycznie jak nazwisko fundatora Nagród. Zobacz: The Ig Nobel Web Page

 


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 10:54:13