Czytaj więcej"/> Drukuj
Naczelne
Naczelne -

Systematyka
Domena: eukarioty
Królestwo: zwierzęta
Typ: strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada ssaki
Podgromada ssaki żyworodne
Szczep łożyskowce
Rząd: naczelne
Nazwa systematyczna
Primates
Naczelne (Primates) - rząd w obrębie ssaków łożyskowych. Dzieli się na dwa podrzędy: małpiatki i małpy właściwe. Najstarsze małpy znane są z eocenu (rodzaj Eosimias). Podział na małpy szerokonose i wąskonose nastąpił dość wcześnie. Już w miocenie istniały dwie niezależne linie rozwojowe małp (nadrodziny): wąskonose (Cercopithecoidea) i małpy człekokształtne (Hominoidea).
Spośród najwcześniejszych człekokształtnych warto wymienić: -------
Na rząd naczelnych składają się dwa podrzędy i następujące rodziny:
(w nawiasie podano liczbę gatunków)
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-28 21:33:03