Czytaj więcej"/> Drukuj
Niemiecka Republika Demokratyczna w skrócie NRD (Deutsche Demokratische Republik, DDR) - państwo powstałe 7 października 1949 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej, obecnie nie istnieje.
/b>
Jej powierzchnia liczyła 108 300 kilometrów kwadratowych i była zamieszkana przez 17 milionów ludzi, w latach 1949-1989 liczba ludności nie zmieniła się w znaczący sposób. Stolicą NRD był Berlin a konkretnie jego część zwana Berlinem Wschodnim (oddzielona od Berlina Zachodniego tak zwanym Murem Berlińskim). Jednostką podziału administracyjnego (przeprowadzonego w 1952 roku) był okręg, których było łącznie czternaście (ich stolicami były Chociebuż, Drezno, Erfurt, Frankfurt nad Odrą, Gera, Halle, Karl-Marx-Stadt, Lipsk, Magdeburg, Neubrandenburg, Poczdam, Rostock, Schwerin oraz Suhl). Państwo to powstało z inicjatywy komunistycznej partii o nazwie Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED) i pod auspicjami Związku Radzieckiego. W latach 1946-1948 SED ugruntowała swoją pozycję polityczną i zdominowała organy władzy w strefie okupacyjnej. Partia ta w marcu 1948 roku powołała Niemiecką Radę Ludową, która 7 października 1949 roku przekształciła się w Tymczasową Izbę Ludową, przyjęła konstytucję i proklamowała powstanie nowego państwa. Władzę objęła oczywiście SED. Jej kierownictwo było zdominowane przez działaczy prokomunistycznych, będących wcześniej członkami Komitetu Narodowego "Wolne Niemcy". Pierwszymi przywódcami partii byli Otto Grotewohl oraz Wilhelm Pieck, którzy pełnili funkcje współprzewodniczących. Pierwszym prezydentem NRD został Johannes Dieckmann, który swój urząd pełnił przez cztery dni, po czym został zastąpiony przez Wilhelma Piecka (w zamian za to W. Dieckmann objął urząd przewodniczącego Izby Ludowej). 12 października na urząd premiera wybrano Otto Grotewohla; tego samego dnia Izba Ludowa przyjęła konstytucję. Państwo było rządzone totalitarnie, a SED sprawowała pełną kontrolę nad wszystkimi dziedzinami życia. Wyjątkowo rozbudowany był aparat policji politycznej Stasi.
Polityka gospodarcza była wzorowana na radzieckiej. Na terenie całego kraju znajdowały się liczne jednostki wojsk radzieckich.
NRD od roku 1950 była członkiem RWPG, a od roku 1955 Układu Warszawskiego. W roku 1953 w Berlinie i innych miastach wybuchło krwawo stłumione powstanie robotnicze. W roku 1961 NRD podjęła decyzję o budowie w Berlinie muru odzielajacego Berlin Wschodni od Berlina Zachodniego. W lipcu 1990 roku NRD połączyła unia walutowa, gospodarcza i socjalna z RFN. 3 października 1990 roku landy NRD przystąpiły do Republiki Federalnej Niemiec, co zakończyło proces jednoczenia Niemiec.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 14:12:16