Czytaj więcej"/> Drukuj
Najwyższa Izba Kontroli - to instytucja państwowa, podlegająca bezpośrednio Sejmowi i prowadząca kontrole w państwie. W zakresie NIK-u jest m.in.: kontrolowanie działalności organów państwa (administracji rządowej), NBP, osób prawnych działających na rzecz państwa, organizacji państwowych. Głównym zadaniem kontroli jest stwierdzenie legalności, celu działania i gospodarności, oraz rzetelności wobec państwa.

Historia

Najwyższa Izba Kontroli została powołona na mocy dekretu wydanego przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, dnia 7 lutego 1919 roku.

Struktura organizacyjna

Na czele Najwyższej Izby Kontrolnej stoi chroniony immunitetem prezes, wybierany przez Sejm RP na 6-letnią kadencję. Instutycja zorganizowana jest w 16 delegatur regionalnych oraz 14 departamentów.

Lista delegatur

Departamenty kontrolne

Departamenty pomocnicze

Siedziba

Od roku 1985 siedzibą Najwyższej Izby Kontroli jest, wzniesiony w roku 1938, budynek przy ulicy Filtrowej 57 w Warszawie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 07:55:47