Czytaj więcej"/> Drukuj
NEPakronim utworzony od rosyjskich słów Nowaja ekonomiczeskaja politika (Nowa Polityka Ekonomiczna) określający zmianę podejścia reżimu sowieckiego do własności prywatnej w gospodarce. Została wprowadzona przez Lenina w 1921 roku, jako jedno z działań mających stłumić narastające niezadowolenie społeczne z powodu tragicznej sytuacji gospodarczej.
NEP był częściowym powrotem do gospodarki rynkowej, jednak podstawowe dziedziny przemysłu pozostały nadal własnością państwa. Odwołano zasady komunizmu wojennego: zniesiono system państwowego rozdzielnia towarów i przywrócono normalny rynek towarowo-pieniężny, obowiązkowe dostawy towarów rolnych zastąpiono podatkiem żywnościowym, zezwolono na własność prywatną w tych gałęziach, które znajdowały się poza państwowym monopolem, w przemyśle państwowym wprowadzono pewne liberalne zasady.
Posunięcia te przyniosły bardzo szybko ożywienie gospodarcze, odrodzenie handlu i rynku, wzrost produkcji rolnej i przemysłowej oraz stabilizacje finansową państwa. Wszystko to sprzyjało likwidacji zniszczeń wojennych, poprawie gospodarki i postrzegania ZSRR zagranicą – zwiedzione pozorną normalizacją kraje Zachodniej Europy zniosły blokadę gospodarczą ZSRR.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 22:27:55