Czytaj więcej"/> Drukuj
Narodowy Bank Polski (NBP) - polski bank centralny. Głównymi celami jego działalności jest dbałość o złotego oraz czuwanie nad stabilnością polskiego systemu finansowego.

Historia

Poprzednikiem NBP był Bank Polski, utworzony w 1924 r. Narodowy Bank Polski rozpoczął działalność w 1945 r. Początkowo funkcjonował jako bank państwowy pod nadzorem ministra skarbu. Aż do końca lat 80. zajmował się działalnością ogólnobankową: był monopolistą nie tylko w dziedzinie emisji pieniądza, ale także udzielania kredytu i gromadzenia oszczędności. Po upadku systemu komunistycznego wydzielone zostały z niego banki regionalne i komercyjne, a sam NBP zajmuje się tylko emisją pieniądza i polityką monetarną państwa (funkcja monetarna) oraz nadzorem ostrożnościowym nad bankami (funkcja nadzorcza). W roku 1995 NBP przeprowadził denominację złotego.

Funkcjonowanie

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. zapewnia NBP mocną pozycję w systemie instytucji publicznych.
Organami NBP są: prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP. Prezes NBP jest powoływany na 6-letnią kadencję przez Sejm na wniosek Prezydenta. Ta sama osoba może być prezesem NBP nie dłużej niż dwukrotnie. 22 grudnia 2000 roku Sejm na prezesa NBP wybrał Leszka Balcerowicza. Jego poprzedniczką na tym stanowisku była Hanna Gronkiewicz-Waltz. Prezes NBP nie może należeć do żadnej partii politycznej.
Funkcje nadzorcze nad polskim sektorem bankowym sprawuje działający w strukturze NBP Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego oraz Komisja Nadzoru Bankowego.

Zarząd

członkowie:

Link zewnętrzny

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 03:24:57