Czytaj więcej"/> Drukuj

Mszał Rzymski - księga liturgiczna, w której zawarte są teksty ptrzebne do sprawowania Mszy Świętej oraz wskazówki dotyczące poszczególnych, a przede wszystkim szczególnych celebracji bądż dotyczące okresów roku liturgicznego. Mszał Rzymski podzielony jest na rubryki (łac. ruber - czerwony) i nigryki (łac. niger - czarny). Rubryki zawierają komentarze lub wskazówki, które nie są czytane podczas celebracji. Nigryki zawierają teksty np. formularzy mszalnych, prefacji, itp. które moga być czytane podczas celebracji eucharystycznej. Na pierwszych stronicach tej księgi znajduje sie "Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego" (w skrócie OWMR), czyli normy dotyczące wszystkiego co jest związane ze sprawowaniem Mszy Świętej. Po OWMR następują formularze mszalne rolku liturgicznego, w których szczególne miejsce zajmuje Święte Triduum Paschalne. Po formularzach mszalnych roku liturgicznego następują "Obrzędy Mszy Świętej". I tak kolejno: obrzędy wstępne, liurgia słowa, liturgia eucharystyczna (modlitwa nad darami (z formularza mszalnego), prefacja, modlitwa eucharystyczna, obrzędy Komunii), obrzędy zakończenia. Po tym następuja formularze mszalne w mszach o świętyh i świętach oraz uroczystościach ruchomych. Następnie występują formularze mszalne w mszach obrzędowych, okolicznościowych, wotywnych itp. W Mszale Rzymskim występuje także dodatek, czyli kilka podstawowych formularzy mszalnych, oraz liturgia Mszy Świętej w języku łacińskim.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 03:29:39