Czytaj więcej"/> Drukuj

Morze Kaspijskie (ros. Каспийское море) jest (wbrew nazwie) bezodpływowym jeziorem w Azji. Jest największym jeziorem świata z powierzchnią wynoszącą ok. 370 tys km2 (zmieniającą się wskutek dużych wahań poziomu wody). Maksymalna głębokość to 980 m. Zasolenie jest bardzo duże, sięgające nawet 300‰. W Starożytności nosiło różne nazwy: Ocean Hyrkański, Morze Azarskie i Morze Kwalijskie.
Do wybrzeża Morza Kaspijskiego dostęp mają: W Morzu Kaspijskim żyje bardzo duża ilość jesiotrów, których ikra ceniona jest na całym świecie ze względu na walory smakowe - jest to jeden z lepszych rodzajów kawioru. Populacji jesiotrów grozi wyginięcie z powodu przełowienia, więc organizacje ekologiczne starają się o tymczasowy zakaz połowów tych ryb do czasu, aż liczba osobników wróci do równowagi.
Na dnie Morza Kaspijskiego istnieją duże złoża ropy, tak więc rejon ten jest bardzo ważny dla światowej gospodarki. Z tym też wiąże się problem tego regionu: problemem jest spór o podział wód terytorialnych między pięć nadbrzeżnych państw.
Poziom wody w morzu podnosił się i opuszczał znacząco wiele razy w historii. Niektórzy rosyjscy historycy utrzymują, że podniesienie się poziomu wody w morzu w średniowieczu spowodowało powódź w nadbrzeżnych rejonach.
Do Morza Kaspijskiego wpadają rzeki Kura, Ural i Wołga. Jest połączone z morzem Azowskim kanałem Manych.
Większe miasta leżące nad Morzem Kaspijskim: Większe zatoki na Morzu Kaspijskim: Większe rzeki wpadające do Morza Kaspijskiego:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 04:13:39