Czytaj więcej"/> Drukuj
Mormoni -


Mormoni są to wyznawcy religii reprezentowanej przez grupę wyznań, w tym najliczniejszą denominację, której pełna i właściwa nazwa brzmi Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (ang. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints - w krajach anglojęzycznych przyjął się skrót LDS). Ponadto istnieją inne odłamy mormonizmu, reprezentowane przez inne denominacje (związki wyznaniowe).
Nazwa "mormoni" nie jest oficjalną nazwą wiernych, lecz jedynie przezwiskiem i pochodzi od Mormona, proroka-kronikarza, który według wyznawców streścił obszerne zapisy ludów zamieszkujących w dawnych czasach kontynenty amerykańskie. Księga Mormona została wg mormonów drogą objawienia przetłumaczona przez uważanego przez nich za proroka Josepha Smitha, Jr; doznać on miał objawienia, w którym poinstruowano go o odrzuceniu przez Boga wszystkich ówczesnych Kościołów. Księga Mormona ukazała się drukiem w roku 1830.
Podjęta próba zbliżenia ekumenicznego między Kościołem rzymskokatolickim a mormonami, mająca na celu wzajemną akceptacje ważności chrztów w obu kościołach, zakończyła się niepowodzeniem ze względu na to, iż mormoni nie mogą uznać chrzczenia niemowląt, a kościół rzymskokatolicki zaakceptować chrztu za zmarłych i obecności Ducha Św. podczas chrztu mormońskiego. Obecnie Kościół rzymskokatolicki zalicza chrzest mormoński do chrztów o tzw. spornej ważności.
Mormoni -
- Berno

Mormoni uznają chrzest wyłącznie osób, które ukończyły 7-8 rok życia, dopuszczając również możliwość chrztu pośmiertnego. W takim przypadku któryś z krewnych, lub innych członków Kościoła, przyjmuje go "w imieniu" zmarłego.
Od 1890 r. większość mormonów, a więc ci należący do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, nie praktykuje wielożeństwa. Ślubują sobie małżeństwo na wieczność, choć ostateczną decyzje co do czasu trwania ich związku pozostawiają Bogu. Do lat 70. XX w. funkcjonował zakaz kapłaństwa czarnoskórych (jako "synów" Kaina), choć od zawsze opowiadali się za zniesieniem niewolnictwa. Przysporzyło im to wrogów wśród zwolenników niewolnictwa (którzy uważali ówcześnie, że "duchowi synowie" Kaina powinni zawsze być niewolnikami).
Wszystkich mormonów obowiązuje zakaz picia alkoholu, kawy, herbaty i używania tytoniu.
Nie wierzą w Trójcę Św., lecz w trzy samodzielne osoby Boskie - Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego oraz zgromadzenie 10 plemion Izraela i utworzenie Nowego Syjonu na kontynencie amerykańskim. Uznają również, że ludzie jako Dzieci Boże, swoim nienagannym życiem i zachowywaniem wszystkich przykazań mogą stać się jak Bóg; - osobami nieskazitelnymi i doskonałymi. Przywiązują wagę do starannego wychowania i wykształcenia swoich dzieci realizując przesłanie swojego drugiego prezydenta Brighama Younga, że człowiek przez całe życie powinien kształcić się, zdobywać wiedzę oraz pogłębiać i umacniać swoją wiarę.
Główna siedziba Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich znajduje się w Salt Lake City, w stanie Utah w USA
W Polsce główna siedziba wyznania znajduje się w Warszawie, ale gminy Kościoła istnieją w wielu miastach Polski, między innymi w Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Bydgoszczy, Lublinie, Białymstoku oraz Poznaniu. Liczba wyznawców tego wyznania w Polsce wynosi około 1500 osób.
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich obecny jest w prawie wszystkich krajach świata i liczy około 12 mln wiernych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 14:39:56