Czytaj więcej"/> Drukuj
Monotypia (gr. monos - jeden, typos - odbicie) - artystyczna technika graficzna wyróżniająca się tym, że pozwala na uzyskanie tylko jednej odbitki.
Kłócono się przez lata o to, czy monotypia jest techniką graficzną, bo przecież nie umożliwia ona odbicia określonej ilości prac (odbitek). Jednak droga tworzenia pokazuje sama charakter tej techniki: wymaga rozprowadzenia farby po metalowej, lub szklanej powierzchni. Następnie praca zostaje odbita na papierze przy pomocy wałka, tamponu lub kostki. Często do wykonania jednej odbitki artyści pokrywają farbą metalową płytę kilkakrotnie, dla uzyskania żądanego efektu.
Niektórzy monotypię nazywają techniką przypadku, zaś ich oponenciale ripostują, że to błędne stwierdzenie, gdyż artysta świadomie decyduje o grubości warstwy farby i jej gęstości, oraz kierunku prowadzenia wałka, wilgotności papieru itp.). Posługiwanie się tą techniką wymaga długotrwałych prób, bo tylko świadome kierowanie procesem technicznym może zaowocować powstaniem pięknych artystycznych prac.
Polscy przedstawiciele: Maria Jarema, Andrzej Wróblewski, Ludwik Naciąga.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-23 16:49:44