Czytaj więcej"/> Drukuj
Monopartia - jedyna lub dominująca partia polityczna w państwie totalitarnym lub autorytarnym. Partia taka rządzi krajem starając się sprawować kontrolę nad wszystkimi dziedzinami życia.
Charakterystyczny dla monopartii jest kult aktualnego przywódcy.
Przykłady monopartii to NSDAP, KPZR i PZPR.
Przykłady państw, w których rządzi monopartia: Chińska Republika Ludowa, Korea Północna, Kuba. Jednak są nieliczne państwa np. Meksyk, w którym przez długie lata rządziła monopartia, choć był to kraj o względnie otwartej i wolnej gospodarce.

Wrogowie wewnętrzni i zewnętrzni

Monopartia stara się wywołać w społeczeństwie uczucie zagrożenia posługując się rasizmem, antysemityzmem, wskazując jako wrogów osoby zamożne, lub osoby wyznające inną lub jakąkolwiek religię, lub osoby innej narodowości.

Organizacje i instytucje wspomagające monopartię

Aby wytworzyć w opinii światowej przekonanie, że jest to demokratyczny kraj toleruje się sojusznicze partie polityczne, parlament i związki zawodowe, podporządkowane i uzależnione od monopartii.
Monopartia czasami tworzy całkowicie kontrolowane pokrewne i pochodne organizacje, a mianowicie:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 21:21:25