Czytaj więcej"/> Drukuj
Monastycyzm (od gr. monachos - samotny) - forma życia religijnego, której podstawą jest życie we wspólnocie (cenobityzm); w chrześcijaństwie, a także m.in. w religiach pogańskich (westalki), w judaizmie (qumrańczycy), w buddyzmie i in.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-28 23:10:45