Czytaj więcej"/> Drukuj
Monarchia parlamentarna - forma ustroju politycznego, w którym głową państwa jest monarcha, którego kompetencje są ograniczone do funkcji reprezentacyjnych, a realną władzę sprawuje parlament i rząd, na którego czele stoi premier.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 02:17:06