Czytaj więcej"/> Drukuj
Monarchia konstytucyjna - forma ustroju politycznego, w którym głową państwa jest monarcha, którego kompetencje są ograniczone przez konstytucję.Konstytucja jest to najważniejszy dokument w państwie,określający jego ustrój. Formą monarchii konstytucyjnej jest monarchia parlamentarna, w której realna władza należy do parlamentu i rządu, na którego czele stoi premier, zaś monarcha spełnia wyłącznie funkcje reprezentacyjne. Przykładem Monarchii Konstytucyjnej jest Hiszpania.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 22:06:27