Czytaj więcej"/> Drukuj
Mogiła, herb szlachecki.
Mogiła_(herb_szlachecki) -

W polu czerwonym - mogiła srebrna sześcienna, w środku krzyż złoty jeden, a po bokach dwa utkwione, równolegle od podstawy. U szczytu 3 lub 5 piór strusich. Labry czerwono-srebrne lub czarno-srebrne.
Andruszewicz, Andruszkiewicz, Białowolski, Bichowski, Bielewicz, Billewicz, Bogarewicz, Bogdanowicz, Bohdanowicz, Bublewski, Bychowiec, Ciechanowicz, Czernicki, Daugiert, Daugird, Dawgird, Dawgirt, Dowgird, Dowgirdowicz, Dworzecki, Karczewski, Łopato, Łopatto, Maruchowicz, Maruszewski, Mogień, Monstwił, Monstwiłło, Montwid, Montwit, Mostwił, Rukiewicz, Sołouch, Sołuch, Stankiewicz, Szajewski, Wysocki, Zadeyko, Zodejko, Zodeyko, Zygmanowski, Żadeyko, Żodejko,
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 03:33:48