Czytaj więcej"/> Drukuj
Mitologia aborygenów australijskich - Mitologia aborygeńska to jeden z najstarszych, jak nie najstarszy zbiór wierzeń i opowieści, swe korzenie sięgają 60 tys. lat wstecz, o czym informują nas liczne naskalne malowidła. Była to bardzo naturalna mitologia. Aborygeni wierzyli ( i nadal wierzą), że są częścią przyrody i powinni żyć z nią w głębokiej przyjaźni. Filozofowie nawet nie zastanawiali się nad tym jak to wszystko się zaczęło, dla nich Ziemia była czymś wiecznym. Jednak znaleźć możemy coś na wzór mitu kosmogonicznego, jakim jest opowieść o „Ziemi z Czasu Snu…”. „Przed wieloma tysiącami lat z bezkształtnej ziemi powstał ląd i jego mieszkańcy wyrzuceni w eksplozji duchowej energii przodków..” Ziemia wytrysnęła niczym źródło, jednak po powstaniu była goła i bezkształtna. Kształtu nadawali jej praprzodkowie(duchy stwórców). Były to różne stworzenia, podobne do węży, żółwi, ludzi z tym, że ogromnych rozmiarów. Przemierzały one świat kształtując ziemię. Dziś dowodem ich istnienia dla Aborygenów są góry, skały, zwierzęta, lasy, itp. Związek Aborygenów z tradycjami jest bardzo silny jeszcze dziś możemy spotkać plemiona żyjące tak jak ich przodkowie sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat. Najważniejsze postacie i symbole mitologii:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 20:18:03