Czytaj więcej"/> Drukuj
Miszna (hebr. szana "powtarzanie, badanie"), jeden z podstawowych tekstów rabinicznych, zawierający głównie rozstrzygnięcia halachiczne, czyli prawne normy postępowania oparte na Torze i z niej wyinterpretowane. Były ono systematycznie zbierane przez uczonych żydowskich, zwanych soferim. Ostateczną postać pisaną nadał jej po powstaniu Bar Kochby około roku 200 Juda ha-Nasi. Uważana jest za pierwsze dzieło judaizmu rabinicznego.
Miszna składa się z sześciu porządków (Szas), z których każdy dzieli się na zmienną liczbę traktatów (łącznie 63), a te na rozdziały i lekcje:
Komentarze do Miszny zawarte są w Talmudzie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 21:52:24