Czytaj więcej"/> Drukuj
Eliade Mircea, (9 marca 1907- 22 kwietnia 1986) - rumuński religioznawca, indolog, filozof kultury, a także eseista i pisarz.
Studiował w Bukareszcie w latach 1925–28. W latach 1928–32 przebywał w Indiach, gdzie studiował filozofię hinduską oraz sanskryt na uniwersytecie w Kalkucie; pół roku spędził w aśramie w Riśikeszu. Od roku 1945 przebywał na emigracji we Francji, zaś od 1956 w USA; został profesor uniwersytetu w Chicago.
Był głównym przedstawicielem tzw. szkoły morfologii świętości w religioznawstwie, badającej fundamentalne archetypy religijne, manifestujące się w dziejach religii poprzez symbole, mity, hierofanie oraz rytuały. Istotę jego koncepcji religii stanowi teoria sacrum w opozycji do profanum – dwóch sposobów realizowania przez człowieka własnej egzystencji.
Ważniejsze prace:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 23:19:21