Czytaj więcej"/> Drukuj


Mieszko II Lambert - (ur. 990 - zmarł10 V 1034) - król Polski 1025-1031, książę Polski 1032-1034 z dynastii Piastów, drugi syn Bolesława I Chrobrego.
Początkowo z sukcesami kontynuował politykę ojca. W 1030 najechał Saksonię i spalił Hamburg, uprzedzając tym samym przygotowywaną wyprawę cesarza Konrada II. Kronikarze sascy pisali: po przejściu wojsk Mieszka trawa nie chciała rosnąć.
Po sukcesie wyprawy na Saksonię Mieszko II został pokonany jesienią 1031 na Łużycach. Równocześnie Czesi uderzyli na Morawy i syn Udalryka Brzetysław I objął nad Morawami panowanie. Prawdopodobnie wtedy sprzymierzeniec Mieszka II król węgierski Stefan I zawarł pokój z Niemcami, zajął Słowację i wcielił ją do Węgier. Jednocześnie Bezprym wraz z bratem Ottonem (→potomstwo Bolesława Chrobrego), w porozumieniu z cesarzem Konradem II i księciem ruskim Jarosławem Mądrym zorganizował uderzenie na Polskę od wschodu na czele wojsk ruskich, ich wyprawa zakończyła się pełnym powodzeniem i ucieczką Mieszka II do Czech, gdzie został pojmany przez Udalryka. Mieszko utracił zdobycze Bolesława Chrobrego - Grody Czerwieńskie na rzecz Rusi, a Łużyce i Milsko na rzecz Niemiec. Po tron sięgnął pierworodny syn Chrobrego, przeznaczony pierwotnie do stanu duchownego Bezprym. Mieszko uszedł do Czech. Wkrótce Bezprym zginął podczas zamieszek i Mieszko mógł powrócić do kraju i objąć władzę, jednak kosztem złożenia hołdu cesarzowi i rezygnacji z tytułu królewskiego. Równocześnie wydzielił bratu Ottonowi i stryjecznemu bratu Dytrykowi samodzielne dzielnice. Odzyskał pełną władzę po śmierci Ottona i usunięciu Dytryka.
Mieszko II był jak na ówczesne realia niezwykle wykształconym władcą. Potrafił czytać i pisać, znał łacinę i grekę, interesował się księgami i liturgią.
Wraz ze śmiercią Mieszka II Lamberta rozpoczął się kilkuletni okres kryzysu, który jednak zdołał opanować syn Mieszka Kazimierz I Odnowiciel na tyle, aby objąć władzę.
Żona
Potomstwo
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-18 05:36:06