Czytaj więcej"/> Drukuj
Mieszko I
? - 992
Książe Polski
Książe 960 - 992
poprzednik Siemomysł
następca Bolesław Chrobry
Ojciec Siemomysł
Matka -

Mieszko I książę Polan od około 960 do 992 roku - uważany za faktycznego twórcę państwowości polskiej.
Data jego urodzin nie jest znana (nie ma na to dokumentacji historycznej), ale ponieważ znana jest data śmierci (25 maja 992), to można przypuszczać, że mógł się urodzić się ok. roku 935.
Wywodził się z dynastii Piastów, był synem Siemomysła. Objął tron książęcy po jego śmierci ok. roku 960.
Za czasów swego panowania zjednoczył część ziem polskich zamieszkanych przez plemiona lechickie, aczkolwiek zapewne odziedziczył już zjednoczoną Wielkopolskę z Mazowszem i ziemią sieradzko - łęczycką.
W 966 roku przyjął chrzest (zapewne w Ratyzbonie, choć mogło to mieć również miejsce w Gnieźnie) poprzedzony ślubem z księżniczką czeską Dobrawą (965). Włączył tym samym Polskę na stałe do chrześcijańskiej Europy obrządku zachodniego. W 968 w Poznaniu powstało biskupstwo misyjne obrządku łacińskiego podległe bezpośrednio Rzymowi z biskupem Jordanem na czele.
Pierwszy raz wspomniany przy okazji walk z Wieletami. Prowadził wojny z margrabim brandenburskim Hodonem, zakończone zwycięstwem pod Cedynią w 972 (w bitwie poległ brat Mieszka, Czcibor). Po śmierci Dobrawy w 977 zerwał sojusz z Czechami i opanował Śląsk oraz być może Małopolskę, choć mógł to zrobić dopiero jego syn. W tym samym czasie wydał dokument Dagome Iudex, w którym oddawał swe państwo pod opiekę Stolicy Piotrowej i opisał jego granice.
Poza Dobrawą miał przed chrztem siedem żon, które musiał odprawić. Później był żonaty z byłą mniszką Odą, córką Dytryka, margrabiego Marchii Północnej. Miał czterech synów, z których księciem, a potem królem został Bolesław Chrobry, natomiast jego przyrodni bracia, synowie Ody zostali od władzy odsunięci.
W PRL portret Mieszka I umieszczono na awersie banknotu o nominale 2000 złotych (z datą 1 maja 1977). Banknot był w obiegu od 11 lipca 1977 do 31 grudnia 1996 roku. W czasie denominacji (1995) z kolei wprowadzono ozdobiony portretem Mieszka I banknot 10-złotowy (z datą 25 marca 1994). Projektantem obu banknotów jest Andrzej Heidrich.

Z kroniki Galla Anonima

Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy (sąsiednie) dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dobrawa. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on (na to) przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem (dostojników) świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli, a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki-Kościoła.

Żony Mieszka I: Dzieci Mieszka I:

Ze względu na skąpość historycznej informacji faktograficznej wiele informacji z życia Mieszka I to hipotezy i domniemania, które mogą być kwestionowane.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 09:36:06