Czytaj więcej"/> Drukuj
Mienszewicy (ros. Меньшевик - będący w mniejszości) - odłam SDPRR, powstały w 1903 roku na II Zjeździe Partii w Brukseli, sprzeciwiający się rewolucyjnemu kierunkowi w którym Lenin zamierzał prowadzić partię. Nazwani tak zostali po jednym z głosowań nad zasadami organizacji i programem rosyjskiej socjaldemokracji, w którym uzyskali mniej głosów niż bolszewicy i w konsekwencji wyborach do centralnych organów partii otrzymali mniejszość miejsc. Podczas rewolucji 1905 roku dążyli do sojuszu z liberałami i inteligencją, a także sprzeciwiali się koncepcji dyktatury proletariatu. W 1912 konferencja SDPRR wykluczyła mienszewików z partii. Podczas rewolucji lutowej społeczne poparcie dla mienszewików wzrosło. W czasie rewolucji październikowej wystąpili przeciw bolszewikom, natomiast po jej zakończeniu większość przywódców wyjechała, działając dalej na emigracji.
Główni działacze:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 22:53:24