Czytaj więcej"/> Drukuj
Michel Foucault (ur. 15 października 1926r. w Poitiers we Francji, zm. 26 czerwca 1984r. w Paryżu), francuski filozof i historyk, strukturalista.
Foucault pochodził z rodziny lekarzy. Absolwent Liceum Henri IV, następnie zaś renomowanej École Normale Supérieure (dyplom z filozofii, psychologii oraz psychopatologii). W latach 1958-1959 dyrektor Centrum Francuskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 1970 szef utworzonej specjalnie na jego potrzeby Katedry Systemów Myślenia w Collège de France.
Prowadził badania nad wpływem społeczeństw na sytuację i zachowania jednostki, szczególnie nad uwarunkowanianiami zachowań ludzkich. Posługiwał się metodą analizy warunków historycznych w jakich rozwija się wiedza, sposoby sprawowania władzy i egzekwowania przymusu. Rozpatrywał sposoby wykluczania i represjonowania pewnych grup, takich jak przestępcy, chorzy umysłowo, trędowaci, zadżumieni, żołnierze, dzieci. Jego prace nie dają się łatwo zakwalifikować mimo związków z filozofią Fryderyka Nietzschego, fenomenologią i marksizmem. Michel Foucault zastosował własną metodę badań, opartą o studium dyskursu. Jest autorem neologizmu "biopolityka" (1971) odnoszącego się do formy sprawowania władzy nad grupami społecznymi i sposobem życia jednostek.
Publikacje i wykłady Michela Foucaulta, począwszy od lat 60. uzyskały szeroki rozgłos z powodu nowatorskich, śmiałych i kontrowersyjnych poglądów autora.
Krytyka poglądów Foucaulta:

Najważniejsze dzieła:

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-03 19:35:27