Czytaj więcej"/> Drukuj

Jednostka długości

Metr to jednostka podstawowa układów: SI, MKS, MKSA, MTS - oznaczenie m - jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s (definicja zatwierdzona przez Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983).
Poprzednio metr zdefiniowany był jako: Inne jednostki długości: angstrem, cal, jard, mikron, mila, parsek, rok świetlny, sążeń, stopa, wiorsta.

Jednostka masy

Potocznie wśród rolników metr oznacza kwintal czyli 100 kg.

Przyrządy pomiarowe

Potocznie określenia metr (lub też centymetr) używa się jako nazwy taśmy lub listwy z podziałką centymetrową, często składanej lub zwijanej, o długość jednego metra lub jego wielokrotności.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 15:30:32