Czytaj więcej"/> Drukuj
Metodyzm - kierunek w chrześcijaństwie zapoczątkowany jako wewnętrzny ruch ożywienia wewnątrz kościoła anglikańskiego (pod wpływem pietyzmu), kierowany przez Johna Wesleya i jego brata, Karola. Początkowo nazwę "metodyzm" nadawali ironicznie przeciwnicy Wesleya, którzy krytykowali nadmierny ich zdaniem rygoryzm i skrupulatność w wypełnianiu obowiązków religijnych, potem zwolennicy Wesleya uznali tę nazwę za chlubną.
John Wesley nie zamierzał wprowadzić zmian doktrynalnych, ani wyodrębnić swojego ruchu poza anglikanizm. Zamierzał natomiast kłaść nacisk na praktykowanie dobrych obyczajów, miłosierdzie oraz osiąganie zbawienia poprzez wiarę, a nie poprzez rytuały. Jako znakomity kaznodzieja gromadził tłumy (ze względu na niechęć oficjalnych przedstawicieli Kościoła) - na wolnym powietrzu. Metodyści wyodrębnili się jako odrębne wyznanie już po śmierci braci Wesleyów. Obecnie Kościoły metodystyczne liczą ponad 40 milionów wiernych i istnieją w prawie wszystkich krajach świata (w Polsce Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, powstały w 1922 i liczący ponad 4 tysiące wiernych). Najwięcej metodystów jest w USA.

Doktryna i praktyka

W doktrynie i praktyce metodyzm stanowi ogniwo pośrednie między historycznymi kościołami protestanckimi (luterańskimi, kalwińskimi) a ugrupowaniami tzw. Kościołów wolnych (zwłaszcza denominacje baptystyczne, zielonoświątkowe i należące do tzw. ruchu Holiness). Podstawą doktrynalną, obok Biblii stanowią pisma Johna Wesleya. Metodyzm uznaje cztery szczeble, wiodące do zbawienia: Bóg działa na człowieka, kiedy ten modli się, pości, studiuje Pismo św., przyjmuje sakramenty oraz prowadzi z Bogiem duchowe rozmowy.
http://www.metodysci.pl/ - Kościół Ewangelicko Metodystyczny w RP
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 19:52:29