Czytaj więcej"/> Drukuj
Metal jest to substancja składająca się z atomów pierwiastków metalicznych nie związanych chemicznie z innymi atomami.
Za pierwiastki metaliczne uważa się z kolei te pierwiastki, które wykazują w formie czystej chemiczne i fizyczne cechy metalu, czyli:
Metale i ich stopy mają oprócz tego doskonałe własności mechaniczne i dlatego są one powszechnie wykorzystywane do konstrukcji maszyn i urządzeń a także jako materiały konstrukcyjne w budownictwie.
Olbrzymia większość pierwastków w układzie okresowym to właśnie metale. Ze względu na umiejscowienie ich w układzie okresowym rozróżnia się:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 15:36:12