Czytaj więcej"/> Drukuj
Medycyna jest nauką obejmującą całość wiedzy o zdrowiu i chorobach oraz o sposobie leczenia i zapobiegania. Za ojca medycyny uważa się Hipokratesa.
Medycyna jest nauką empiryczną, opierającą się na doświadczeniu. Ostatnio wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach (ang. Evidence-based medicine).

Podstawy

Jest to praktyczny dział naukowy czerpiący z takich nauk podstawowych jak:

Specjalności

Działy medycyny, które w większości odpowiadają specjalnościom medycznym:

Diagnostyka i terapia

Niektóre metody diagnostyczne i terapeutyczne:

Choroby

Niektóre choroby:

Sprzęt medyczny

Historia medycyny

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 18:26:37