Czytaj więcej"/> Drukuj
Środki masowego przekazu (ang. mass media) to środki społecznego komunikowania szerokiego zasięgu, czyli: prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także: film, plakat, kasety, książki dla masowego odbiorcy. Środki masowego przekazu to element kultury masowej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 14:43:20