Czytaj więcej"/> Drukuj
Marian_Krzaklewski -
Marian Krzaklewski, ur. 1950 roku, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w latach 1991-2002 oraz przewodniczący Akcji Wyborczej "Solidarność" w latach 1996-2000, zrezygnował z szefowania AWS po przegranych wyborach prezydenckich w październiku 2000 roku, w których zajął 3 miejsce. W 1996 roku współuczestniczył w tworzeniu bloku Akcja Wyborcza Solidarność, który wygrał wybory parlamentarne w 1997 roku. Marian Krzaklewski został wówczas posłem, a następnie przewodniczącym Klubu Parlamentarnego AWS i równocześnie członkiem delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej .
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 20:32:47