Czytaj więcej"/> Drukuj
Arcybiskup Marcel François Lefebvre - (29 listopada 1905 - 25 marca 1991) - twórca Bractwa św. Piusa X w łonie Kościoła katolickiego, arcybiskup Kościoła katolickiego, w roku 1988 bez zgody Watykanu na zasadzie jurysdykcji zastępczej wyświęcił czterech biskupów.
Marcel Lefebvre odmówił zaakceptowania reform Soboru Watykańskiego II, pociągając za sobą innych, równie konserwatywnych księży francuskich. Wkrótce powstało tradycjonalistyczne seminarium Lefebvre'a w Ecône, a jego niechęć do koncepcji Kościoła po Soborze (ekumenizm i odnowiona liturgia) spowodowała konflikt z Watykanem. Ruch integrystyczny rozwijał się mimo braku akceptacji ze srony Watykanu. Nie mógł z nim dojść do kompromisu ani papież Paweł VI, ani papież Jan Paweł II.
Wypowiedź abp. Lefebvre'a z 29 czerwca 1976:
"Kościół Soborowy jest Kościołem schizmatyckim, ponieważ oddalił się od Kościoła katolickiego, który istniał zawsze. Ma on swoje własne, nowe dogmaty, swoje nowe kapłaństwo, swe nowe instytucje, swój nowy kult, wszystkie te rzeczy były już potępione przez Kościół w wielu oficjalnych i ostatecznych dokumentach."

"Kościół Soborowy jest schizmatycki, ponieważ obrał sobie jako podstawę swojego uwspółcześniania zasady stojące w opozycji do zasad Kościoła katolickiego, między innymi  nową koncepcję wyrażoną w numerach 5 wprowadzenia do Missale Romanum" i 7 jego pierwszego rozdziału, nadająca zgromadzeniu charakter kapłański, który nie może mu przysługiwać, podobnie jak naturalne - to znaczy boskie - prawo każdej osoby i każdej grupy osób do wolności religijnej."

"Prawo do wolności religijnej jest bluźniercze, ponieważ zamierza ono zniszczyć atrybuty Boga, Jego Majestat, Jego Chwałę, Jego Panowanie. Prawo to implikuje wolność sumienia, wolność myśli i wszystkie te masońskie wolności."

"Kościół, który takie błędy zatwierdza, jest równocześnie schizmatycki i heretycki.Ten Soborowy Kościół nie jest zatem katolicki. W jakimkolwiek stopniu papież, biskupi, księża lub wierni przynależą do tego Nowego Kościoła, w takim oddzielają się sami od Kościoła katolickiego".

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-31 04:33:57