Czytaj więcej"/> Drukuj
Jako mandat określa się kilka różnych i zupełnie ze sobą nie związanych instytucji prawnych.
Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:
  1. Mandat ("mandat karny") jako uproszczony tryb nakładania grzywny za wykroczenie.
  2. Mandat jako umocowanie określonej osoby do uczestnictwa w zbiorowym ciele obsadzanym w wyborach - mandat ma poseł na Sejm, radny gminy itp., ale również członek zarządu organu osoby prawnej (spółki, spółdzielni, fundacji itp.).
  3. Mandat w prawie międzynarodowym: stan, w którym państwo ma obowiązek wykonywania wszystkich poleceń organizacji międzynarodowej. Organizacja ta ma mandat i może w dowolny sposób kierować polityką tego państwa. Po I wojnie światowej kolonie niemieckie i niektóre części Imperium Osmańskiego zostały objęte mandatami Ligi Narodów. Miało to zapobiec rozszerzaniu na tych terytoriach kolonializmu. Liga Narodów, nie mając jednak żadnej władzy wykonawczej, powierzała mandaty swoim członkom (głównie Francji i Wielkiej Brytanii), co różniło się od poprzedniej, przedwojennej sytuacji jedynie zmianą nazwy stosunku zależności. Porównaj: protektorat.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-19 06:25:48