Czytaj więcej"/> Drukuj
Makaronizmy - pochodzące z języka obcego zwroty lub formy gramatyczne wplatane do języka ojczystego.
W Polsce makaronizmy (pochodzące zwłaszcza z łaciny) były szczególnie rozpowszechnione w XVII-XVIII wieku i charakteryzowały język używany przez szlachtę. Obecnie są to głównie kalki z języka angielskiego, który we współczesnym świecie zastąpił łacinę w roli lingua franca.
Przykładem użycia makaronizmów może być cytat z "Pani Twardowskiej" Adama Mickiewicza:
Twardowski ku drzwiom się kwapił

Na takie ''dictum acerbum'',

Diabeł za kontusz ułapił:

"A gdzie jest ''nobile verbum''?"


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 23:05:50