Czytaj więcej"/> Drukuj
Mahajana - ("wielki wóz")W Buddyźmie to realna wizja rzeczywistości. Mnoży postaci buddów, Bodhisatwów. SzkoŁy mahajany miały inny kanon niż sutry.Doktryna trzech ciał Buddy w mahajanie: 1 - hirmanakaja (ciało fizyczne) 2 - sambhogikakaja (ciało wiecznej radości, magiczne, które przezwyciężyło śmierć - jest otaczane czcią) 3 - dharmakaja - (ciało dharmiczne, to kim Budda naprawdę, faktycznie jest)
Obecnie mahajana jest praktykowana w Chinach, Japonii, Korei i w Wietnamie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-24 07:10:37