Czytaj więcej"/> Drukuj
Magnat (łac. magnus wielki) - możnowładca, arystokrata. W klasycznym znaczeniu członek jednego z rodów magnackich (magnaterii: książąt, hrabiów, baronów lub margrabiów), dziedzic tytułów i majątku.
Współcześnie określenie to stosowane jest także wobec członków rodzin największych kapitalistów w przemyśle, bankowości, handlu itd. (np. magnat magnat naftowy i finansowy - John Rockefeller, stalowy - Alfred Krupp; tacy magnaci nazywani są np. po angielsku - tycoon albo business magnate).

Polskie rody magnackie


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 22:04:35