Czytaj więcej"/> Drukuj
Maghreb - (z arabskiego zachód) - określenie stosowane przez Arabów w stosunku do regionu północno-zachodniej Afryki, powstałe w czasie ekspansji arabskiej w średniowieczu. Nazwa ta przyjęła się również w językach europejskich i odnosi się obecnie do Maroka, Algierii, Tunezji, czasem także Libii.
Wielki Maghreb - nacjonalistyczna idea, która zrodziła się w latach 30. XX wieku w Maroku. Miał on obejmować oprócz Maroka Mauretanię, saharyjskie posiadłości Hiszpanii (obecnie Sahara Zachodnia) i część algierskiej Sahary.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 16:48:50