Czytaj więcej"/> Drukuj
Macewa -
.
Macewa (z hebr. masebha) - żydowska stela nagrobna, najczęściej pionowo ustawiona, prostokątna płyta kamienna, zakończona linią prostą, trójkątem lub półkolem. Górną jej część wypełnia płaskorzeźba, dolną zaś inskrypcja (epitafium). Płaskorzeźby mają znaczenie nie tylko dekoracyjne, lecz także symboliczne - jej elementy przedstawiają w sposób mniej lub bardziej oczywisty różne cechy zmarłego. Z biegiem czasu nadawano macewom coraz bardziej złożoną formę architektoniczną, z gzymsami, kolumnami, wnękami, zaś jej wysokość rosła osiągając nieraz 4 metry.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 07:03:45