Czytaj więcej"/> Drukuj
Macedonia (Republika Macedonii, na forum międzynarodowym używająca tymczasowej nazwy Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) to państwo w południowo-wschodniej Europie, powstałe po rozpadzie Jugosławii.

Nazwa

Problemy z nazwą tego kraju są efektem sprzeciwu Grecji wobec nazywania tej bałkańskiej republiki Macedonią. W celu zaspokojenia żądań Grecji oficjalną międzynarodową nazwą kraju jest Była Jugosłowiańska Republika Macedonii szerzej znana pod angielskim akronimem FYROM. Nazwę "Macedonia" uznaje oficjalnie jedynie skłócona z Grecją Turcja.

Historia

Dzieje Macedonii w starożytności opisane są w artykule Starożytna Macedonia.

Przez większość średniowiecza Macedonia wchodziła w skład cesarstwa bizantyjskiego, państwa serbskiego lub bułgarskiego. W XIV wieku znalazła się pod panowaniem Turków Osmańskich. W XIX i XX wieku stała się widownią krwawych zaburzeń przeciwko rządom osmańskim, organizowanych początkowo przez zamieszkałą w południowej części kraju ludność grecką, potem podsycanych przez Bułgarię. W 1893 powstała Organizacja Rewolucyjna Macedońska, mająca na celu wywalczenie autonomii kraju. W pierwszej wojnie bałkańskiej (1912) została podzielona pomiędzy Serbię, Grecję i Bułgarię. W drugiej (1913) Bułgaria zmuszona została do wyrzeczenia się większości zdobyczy na rzecz dwóch pozostałych państw. W czasie I wojny światowej stanowiła Macedonia teren walk między wojskami państw centralnych i Bułgarii a armią koalicyjną. Po wojnie rozwinął się w części Macedonii, należącej do Jugosławii, ruch irredentystyczny, pozostający pod patronatem Bułgarii. Podczas II wojny światowej jugosłowiańska część Macedonii została przyłączona do Bułgarii. Po wojnie powróciła ona do Jugosławii i została przekształcona w republikę związkową. W 1991 uzyskała niepodległość. Głównym problemem wewnętrznym współczesnej Macedonii jest konflikt między ludnością słowiańską a albańską mniejszością.

Ustrój polityczny

Opis ustroju społeczno-politycznego, rodzaju rządów, podziału terytorialnego, opis instytucji itp. linki do podstron gdy konieczne.

Geografia

Podstawowe informacje o geografii i odsyłacz do artykuły o geografii kraju

Gospodarka

Podstawowe informacje o ekonomii i odsyłacz do artykuły o ekonomii kraju Gospodarka Macedonii nie jest bardzo rozbudowana. Kryzys gospodarki jaki spowodowało oderwanie się od Jugosławii został lekko złagodzony. Jednak bezrobocie nadal jest wysokie i sięga około 35 %. W przemyśle dominuje przemysł przetwórczy. Występują liczne huty głównie szkła i miedzi. Handel rozwija się powoli, wraz ze wzrostem zamożności obywateli.

Demografia

Dane można znaleźć w CIA Factbook [1]

Kultura

Podstawowe informacje o kulturze i odsyłacz do artykuły o kulturze kraju
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 15:08:34