Czytaj więcej"/> Drukuj
Ministerstvo Vnutrennih Del (MWD) - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Związku Radzieckiego funkcjonujące w latach 1946 - 1960.

Rozwiązanie Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych NKWD

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostało przekształcone z Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych NKWD w 1946 roku, podczas reform policji politycznej i służby bezpieczeństwa. M.in. Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego "NKGB", został przeformowany w Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego MGB pod patronatem Wsiewołoda Mierkułowa, a Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych NKWD przemieniono w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych MVD, na czele którego stanął Siergiej Krugłow.

Reformy nr 2

Po śmierci Józefa Stalina w marcu 1953 roku, nowe zmiany wprowadził Ławrientij Beria. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyłączono Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego MGB, rozszerzając w ten sposób kompetencje MVD w strukturze bezpieczeństwa Związku Radzieckiego. Kierownictwo, do chwili aresztowania, jako minister objął Ławrientij Beria. Po aresztowaniu i straceniu Berii w 1953 roku, na stanowisko ministra spraw wewnętrznych powrócił Siergiej Krugłow.

Utworzenie KGB

Pod jego kierownictwem w 1954 roku z MVD wyodrębniono niezależną administrację bezpieczeństwa, "Komitet Bezpieczeństwa Państwowego", czyli późniejsze KGB, na czele którego stanął pierwszy zastępca Siergieja Krugłowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MVD), Iwan Sierow.
W styczniu 1956 roku Siergiej Krugłow został zwolniony ze stanowiska szefa MVD, a jego miejsce zajął Nikołaj Dudorow, który sprawował owo stanowisko aż do rozwiązania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przez Chruszczowa, czyli do stycznia 1960 roku.

Ministrowie Spraw Wewnętrznych MVD w latach 1946 - 1960

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 22:28:30