Czytaj więcej"/> Drukuj
Marcin Luter - (niem. Martin Luther; ur. 10 listopada 1483 - zm. 18 lutego 1546). Niemiecki mnich augustiański, teolog i reformator religijny. Studiował na uniwersytecie w Erfurcie, po czym w 1505 roku wstąpił do zakonu augustianów. Od 1508 roku był profesorem uniwersytetu w Wittenberdze. W 1517 roku wystąpił otwarcie przeciwko zainicjowanej przez papieża Leona X praktyce sprzedawania odpustów na rzecz budowy Bazyliki Św. Piotra. Jego wystąpienie zapoczątkowało wielki ruch społeczny zwany reformacją i proces powstawania wyznań protestanckich.
Za początek reformacji uznaje się 31 października 1517 roku; dzień, w którym Marcin Luter rzekomo przybił młotkiem swoje 95 tez do drzwi katedry w Wittenberdze. Mimo głębokiego utrwalenia się tego symbolu w powszechnej świadomości, w rzeczywistości zdarzenie takie nigdy nie miało miejsca, a Luter swoje tezy przesłał zwykłą drogą służbową do swoich przełożonych. Legenda ta stworzona została przez przyjaciela Lutra, Filipa Melanchtona.
Wikiźródła, nasz siostrzany projekt, zawiera Tezy Marcina Lutra

Odnośniki do innych stron:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-23 17:32:02