Czytaj więcej"/> Drukuj
Lukan, Marcus Annaeus Lucanus (39-65) poeta rzymski, bratanek Seneki. Urodził się w Kordowie, na terenach dzisiejszej Hiszpanii. Za udział w spisku Pizona na życie Nerona został zmuszony do samobójstwa.
Z tworczości pozostała jednie niedokończona Farsalia (Pharsalia) - epopeja historyczna w 10 księgach dotycząca wojny domowej między Pompejuszem a Cezarem, zakończona klęską tego pierwszego pod Farsalos w 48 roku p.n.e.
Oprócz tytułu Farsalia manuskrypty przekazują też alternatywny tytuł Bellum civile lub De bello civili.
Z tego utworu pochodzi zwrot ferro et igni ("ogniem i mieczem"), w kontekście Cezara, który wolałby podbić i spustoszyć kraj przeciwnika niż zająć go bez walki. Tego zwrotu użył Henryk Sienkiewicz jako tytułu pierwszej części swojej Trylogii.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-05 13:28:36