Czytaj więcej"/> Drukuj
Ludwik XVI (23 sierpnia 1754 - 21 stycznia 1793) - król Francji od 1774 r., wnuk Ludwika XV, z dynastii Burbonów.
Lata panowania Ludwika XVI to czasy wielkich problemów gospodarczo-finansowych państwa. Toteż swe rządy 20-letni król rozpoczął od próby reform, dotyczących głównie finansów, ograniczenia podatków, regulacji cenowych. Spotkały się one z ostrymi zastrzeżeniami tych, którzy na proponowanych zmianach tracili, więc król zmieniał ministrów skarbu, którzy przedkładali coraz to nowe koncepcje, ale ostatecznie żadne nie zostały do końca wdrożone. Nie udało się ograniczyć wysokich apanaży arystokracji i dworu królewskiego, ani wydatków na utrzymanie wielkich armii, związanych z polityką zagraniczną.
W 1775 r. Francja zaangażowała się w wojnie o niepodległość koloni północno-amerykańskich przeciwko Wielkiej Brytanii, wysyłając siedmiotysięczny wojskowy korpus ekspedycyjny i finansując zakupy broni dla powstańców. Wojna zakończyła się w 1783 r. utworzeniem nowego państwa, republiki Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a dla Francji dalszą ruiną finansów państwowych. Spotęgowały one tylko napięcia społeczne i nastroje wrogie istniejącej absolutystycznej władzy królewskiej.
By zaradzić kryzysowej sytuacji, Ludwik XVI zdecydował się na restytuowanie po 150 latach, Stanów Generalnych, to jest zgromadzenia przedstawicielstw duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa, jako organu doradczego króla dla ustalenia nadzwyczajnych podatków. Rozpoczęły one swe obrady w Wersalu w dniu 5 maja 1789 r. Od początku zaznaczyły się poważne rozbieżności między stanowiskami poszczególnych stanów. Wszyscy chcieli reform, w tym zmian podatkowych, lecz nie kosztem własnych przywilejów.
Po dwóch miesiącach formalnych obrad Stany przekształciły się w Zgromadzenie Narodowe, podkreślając w ten sposób swe ogólnonarodowe przedstawicielstwo, i rozpoczęły prace nad nową konstytucją ustrojową państwa. Prym w Zgromadzeniu wiedli przedstawiciele burżuazji, to jest bogatego mieszczaństwa, z gen. La Fayette, bohaterem niedawnej niepodległościowej wojny amerykańskiej, na czele.
Lecz król nie chciał żadnej nowej konstytucji i zgromadził wokół Wersalu i Paryża 20 tys. wojska, najwidoczniej zamierzając rozpędzić Zgromadzenie Narodowe, lub narzucić mu swą wolę. Do tego nie doszło, wobec wmieszania się w bieg spraw ludu paryskiego. Mianowicie w dniu 11 lipca rozpoczęły się wielkie zamieszki uliczne, powstały komitety rewolucyjne, rozpoczęło się formowanie Gwardii Narodowej i milicji sankiulockiej, i jej uzbrajanie w broń uzyskaną z arsenałów paryskich. Gdy dowódca oraz obsada fortu-więzienia w Bastylii, na przedmieściu Paryża, stawiła tłumowi opór, nastąpiło oblężenie fortu, jego zdobycie w szturmie, a następnie całkowite zburzenie. Rozpoczęła się Wielka Rewolucja Francuska, a dzień zdobycia Bastylii, to jest 14 lipca, ustanowiony został później świętem narodowym Francji.
Po 15 lipca Ludwik XVI wycofał wojsko z Paryża, rzekomo godząc się na burżuazyjno-mieszczańskie postulaty przebudowy ustroju państwa na monarchię konstytucyjną. Lecz potajemnie ściągnął do Wersalu regiment flandryjski, najwidoczniej przygotowując się do przywrócenia pełni swej władzy.. Wtedy przeniesiono króla do centrum Paryża pod kontrolę rewolucyjnych władz. Ostatecznie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło nową konstytucje ustrojową, stanowiącą we Francji monarchię konstytucyjną, we wrześniu 1791 r. Ale już w następnym roku monarchia została zlikwidowana na rzecz ustroju republikańskiego.
W trakcie wojny z Austrią, prowadzoną od kwietnia 1792 r., zresztą na wniosek Ludwika XVI, podjął on nieudaną ucieczkę, wraz ze swą rodziną, do Belgii. Podejrzewany, w związku z tym o współpracę z dworem austriackim, utracił wówczas zaufanie nawet dotąd przyjaznych mu kręgów rewolucyjnej burżuazji. Po klęskach wojsk francuskich król został więc zawieszony przez Zgromadzenie Narodowe i uwięziony.
W styczniu 1793 r., po procesie o zdradę państwową, król Francji Ludwik XVI został skazany na śmierć i zgilotynowany.
Wywód przodków: {{Szablon:tree|ojciec_ojca=Ludwik XV |matka_ojca=Maria Leszczyńska |ojciec_matki=August III Sas |matka_matki=Maria Józefa Habsburżanka
córka cesarza Józefa I |ojciec=Ludwik Burbon |matka=Maria Józefa Saska |osoba=Ludwik XVI}}
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 15:47:40