Czytaj więcej"/> Drukuj
Ludomir Stasiak (3 października 1919 w Górach, pow. Puławy - październik 2001), działacz państwowy w okresie PRL, ekonomista.
Pochodził z rodziny chłopskiej. W 1955 ukończył Instytut Kształcenia Kadr Naukowych. Był wieloletnim działaczem partii ludowych, należał do SL i ZSL, a także do władz partyjnych - 1944-1945 członek Zarządu Głównego SL, 1945-1949 członek Rady Naczelnej SL, 1949-1980 członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego ZSL (w trakcie pełnienia przez niego tej funkcji zrezygnowano z członu "wykonawczego"), 1950-1973 członek Prezydium NKW ZSL, 1950-1954 i 1956-1969 sekretarz NKW i NK ZSL, 1962-1964 wiceprzewodniczący Sekretariatu NK ZSL.
Podczas wojny był w ruchu oporu (Bataliony Chłopskie), po wyzwoleniu działał w wiejskich organizacjach młodzieżowych, był m.in. sekretarzem i skarbnikiem zarządu głównego Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici" i sekretarzem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej. 1947 wiceprezes Komitetu Demokratyzacji "Wici".
1958-1981 sekretarz i członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, 1969-1980 sekretarz Rady Państwa. Był posłem na Sejm I-VIII kadencji (1952-1985), 1980-1985 przewodniczył Komisji Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (1984 "gospodarkę terenową" zastąpiono w nazwie komisji "gospodarką przestrzenną").
1985-1990 członek Prezydium Rady Naczelnej ZBoWiD.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 12:05:09