Czytaj więcej"/> Drukuj
Lucyfer (łac. lux: światło oraz ferre: nieść - niosący światło) - w dawnym Rzymie nazwa Jutrzenki-Wenus, gwiazdy zarannej.
Wg Biblii i tradycji chrześcijańskiej Lucyfer to imię zbuntowanego przeciw Bogu anioła, który sprzeciwił się stworzeniu kobiety. Został za to strącony do piekieł i stał się ich władcą, księciem ciemności, szatanem, przeklętym po wsze czasy przywódcą hord piekielnych. Przed upadkiem był jednym z najwyższych rangą aniołów i zasiadał po lewicy Boga. Z tego miejsca zrzucił go archanioł Michał. Według apokryfów Lucyfer i archanioł Michał stoczyli walkę w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. Lucyfer przegrał i został przykuty do słupów w piekle łańcuchami, które nieustannie próbuje zerwać. Pierwotnie imię to odnosiło się w Biblii do Nabuchodonozora II (którego mylono tu z Nabonidem).
W XII w. istniała sekta Lucyferianów, którzy wierzyli, że ostatecznie Lucyfer zwycięży archanioła Michała.
Wg. niektórych źródeł Lucyfer i inni upadli aniołowie nie są demonami, żyjącymi w Piekle, tylko wygnanymi "poza czas i przestrzeń" aniołami, którzy nie opowiadają się za żadną ze stron: ani po stronie Nieba, ani Piekła (ono samo istniało już od początku świata jako nieodzowny element wszechświata, konieczne przeciwieństwo Nieba, aby mogła zostać zachowana równowaga między dobrem a złem (Patrz też: yin i yang)).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 22:09:52