Czytaj więcej"/> Drukuj
Longobardowie, Langobardowie (łac. Langobardi) - lud zachodniogermański. Ich nazwa pochodzi od łac. longa barba czyli długa broda, gdyż w przeciwieństwie do romańskiej ludności Italii nosili właśnie długie, barbarzyńskie brody.
Ze swych siedzib w Skandynawii, wzdłuż Łaby docierają na Morawy i do Panonii nad Dunajem, gdzie organizują swoje pierwsze państwo. Po rozbiciu wspólnie z Awarami Gepidów Longobardowie pod wodzą króla Alboina w 568 r. wdzierają się do Italii. W 569 r. zdobywają Mediolan, a w 572 r. – Pawię, która staje się stolicą ich nowego państwa – Królestwa Longobardów.
Obok królestwa na północy Italii Longobardowie tworzą praktycznie niezależne księstwa Toskanii, Spoleto i Benewent. W rękach Bizancjum pozostaje egzarchat Rawenny obejmujący Istrię, Rzym, Neapol, Kalabrię, Kampanię i Sycylię. Faktycznie Italia rozpada się na dwie części: longobardzką i bizantyjską. Na podbitych terenach Longobardowie odbierają Rzymianom prawa polityczne i likwidują rzymską administrację.
Początkowo wyznający arianizm, Longobardowie, pod wpływem dobrych stosunków papieża Grzegorza I z królową longobardzką Teodelindą, stopniowo od ok. 600 r. przechodzą na katolicyzm.
Ich ostatni król, Dezyderiusz, w 774 r. został pokonany i zdetronizowany przez Karola Wieliego, który sam przyjął tytuł króla Longobardów i koronował się longobardzką 'żelazną koroną'. Niektórzy królowie wschodniofrankijscy, potomkowie Karola Wielkiego, używali tytułu 'król Franków i Longobardów'.
W późniejszych wiekach Longobardowie ulegli całkowitej asymilacji, rozpływając się w masie rdzennej ludności romańskiej. Język longobardzki miał istotny wpływ na powstanie dialektów północnowłoskich, od niego też zapewne pochodzą istniejące w języku włoskim germanizmy. Od Longobardów pochodzi nazwa Lombardii - krainy historycznej w Północnych Włoszech, której stolicą jest Mediolan.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 02:53:15