Czytaj więcej"/> Drukuj
Liturgia - określa wszystkie publiczne, zbiorowe formy kultu religijnego, czyli wszystkie czynności sakralne mające zrytualizowaną formę. Kształt liturgii, ustalany przez hierarchów kościelnych, przywódców lub księgi święte danej religii, jest ściśle określony i opisany. Odstępstwo od nich może oznaczać zmianę postawy religijnej i oderwanie się od nurtu uznawanego za prawowierny. W protestantyzmie liturgia nie jest aż tak rozbudowana jak w kościele katolickim, czy też prawosławiu. Jest ona zwykle bardzo skąpa, gdyż nabożeństwo skupia się na czytaniu Biblii, kazaniu i śpiewaniu psalmów.
Czynności liturgiczne to wszelkie formy oddawania czci istotom boskim bądź świętym mężom m.in. modlitwy, ofiary, ablucje, procesja itp.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 16:17:48